Skjema for fri i forbindelse med Eid

Under er skjema for fri i forbindelse med eid.

Skjemaet kan gis til både arbeidsgivere og skoler.

Muslimer har to viktige religiøse høytidsdager i året, hvor de har lovbestemt rett til å ta fri fra skole/jobb (jfr LOV-2020-04-24-31 § 18):
«Arbeidstakere som ikke tilhører Den norske kirke, har på visse vilkår rett til 2 fridager fra arbeidet hvert kalenderår for å feire sine religiøse høytidsdager. Departementet vil understreke at retten til fridager bare gjelder religiøse høytidsdager. Nasjonale høytidsdager faller utenfor…»

Trykk her for skjema

Skroll til toppen