Skjema for søknad om fritak – skole

Under er skjema for fritak fra aktiviteter som er støtende og direkte fravikende fra vår religion og livssyn, man står fritt til å bruke det til å få fritak.

Skolen skal vise respekt for elevene og foreldrenes sine religiøse og filosofiske overbevisninger og sikre retten til likeverdig opplæring.

Trykk her for skjema

Skroll til toppen