Invitasjon til infokveld 21.11.12

Invitasjon til infokveld 21.11.12

“Hva er frivillig arbeid?” 

Rahma Konfliktråd inviterer til infokveld 
21.11.12 17:00-20:00

Invitasjon til infokveld 21.11.12
Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo (RiO) Olafiagangen 1-5, 0190 Grønland 

Lurer du på hva frivillighetsarbeid er? Har du interesse i å bidra på frivillighets basis? Eller hvilken verdi akkurat ditt bidrag ville ha for storsamfunnet? 

Har du interesse og motivasjon? 
Er dette kvelden for deg! 
 
 

I samarbeid med Frivillighet Norge og en rekke frivillige organisasjoner legges det opp til en informativ kveld med foredrag, workshop, lett servering og hyggelig sosialt samvær. 

For bindende påmelding : rahmakonfliktraad@live.no eller ved å trykke her innen 19.11.12 vel møtt !!!

Skroll til toppen