Uten navn

Rahma Konfliktråd inviterer 22.09.12

Uten navn
R
ahma Konfliktråd inviterer til seminar:“Hvordan kan jeg hjelpe mitt barn til å lykkes på skolen?”:

Lørdag 22.09.12 kl.16.00-20.00 på Interkulturelt museum (IKM),Tøyenbekken 5, 0188 Oslo

”En god skole bygger bro mellom hjem og skole, og bidrar dermed til å gi den enkelte elevs trygghet, trivsel og kunnskap” Dette skjer ikke uten foreldreengasjement.

Samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. Alle foreldre ønsker en positiv utvikling for barna sine, og skolen er en av de viktigste medspillerne vi har for å oppnå dette.

Foreldre er viktige for barnas læring, og barn som får hjelp og støtte hjemme, har større muligheter til å gjøre det bra på skolen.

Rahma Konfliktråd ønsker dere velkommen til et spennende seminar med foreldreveiledning, skolerektor, workshop, skuespill og felles middag.

Arrangementet, inklusiv maten, er GRATIS!! Vel møtt!

Påmeldingsfrist er 15. september.

Ta kontakt med Ali Battakh, tlf. 99305556, Hassan Azouagh, tlf. 93421762 eller på e-post: post@rahmakonfliktraad.no for påmelding.

Rull til toppen