Om oss – gammel

Rahma Konfliktråd (RKR) er en frivillig organisasjon som har sine lokaler i moskeen Center Rahma. RKR består av kvinner og menn i alle aldersgrupper. Medlemmene i RKR jobber frivillig med å gi informasjon, råd, veiledning og hvis nødvendig megling i konflikter.

Meglerne våre har gjennomgått konflikthåndterings opplæring og har taushetsplikt.

Vi jobber med alle type konflikter enten de arter seg i familien, blant privatpersoner, samfunnet eller retter seg mot myndighetene. RKR bidrar med for å etablere et bredt spekter av tilbud rettet mot både barn ,unge og voksne. Fokuset er rettet mot det forebyggende arbeidet ved hjelp av informasjons- og kunnskapsformidling, mobilisering av frivillige, hjelp ved konflikthåndtering og kursing i konfliktmekling.

Meglerne våre har  frivillig påtatt seg meglervervet og bruker sin fritid til å jobbe i Rahma Konfliktråd.Meglers oppgave er å legge til rette for en konstruktiv dialog mellom partene slik at de kan oppnå felles forståelse for saken eller konflikten, og finne en løsning som de kan enes om.

Rahma Konfliktråd tilbyr:

•Megling i Rahma Konfliktrådet er gratis og frivillig tilbud for partene som ønsker å få hjelp til å løse en konflikt.

•Meglerne i Rahma Konfliktråd har kompetanse innen konflikthåndtering, men gir ikke juridisk bistand.

•I meglingsmøtet kan partene få snakket ut om saken og finne frem til løsninger de anser hensiktmessige .

•Å kontakte den andre parten for å avklare samtykke til megling

•Ved behov kan det avholdes formøter med partene enkeltvis.

•Meglingen blir tilrettelagt og ledet av våre meglere.

•Megler skal ivareta partene på en upartisk måte.

•Det er lov å ha med seg støttepersoner om ønskelig

•Meglere med språkkompetanse i arabisk, berbisk og norsk

Er du i tvil om vi kan hjelpe til med akkurat ditt problem, ta kontakt så svarer vi.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt

Tlf:          For menn:      481 55 027       (Hverdager fra 12:00-17:00)                 For kvinner:  481 55 289       (Hverdager fra 12:00-17:00)

E-post:   post@Rahmakonfliktraad.no

Offisiell foretaksinformasjon:

Juridisk navn: Rahma Konfliktråd Forebyggende Arbeid og Konflikt Håndtering     Org nr: 995 910 837

Stiftelsesdato: 11.06.2010

Adresse: Grønlandsleiret 170190 Oslo

Tidl. navn: Rahma Konfliktråd Forebyggende Arbeid og Konflikt Håndtering

Skroll til toppen